Eikenprocessierups


Eikenprocessierups


De eikenprocessierups is de laatste jaren in opmars. Zodanig dat ze in sommige gevallen een plaag geworden is.

De bladeren van de eik worden in geen tijd kaal gevreten waardoor de boom nog nauwelijks aan fotosynthese kan doen.


Ook vormen de brandharen afkomstig van de rups een gevaar voor de gezondheid. Als ze in contact komen met de huid, ogen of zelfs ingeademd worden kunnen ze hevige reacties zoals irritatie, jeuk, ademhalings- en slikproblemen en allergische reacties veroorzaken.


Op plaatsen waar veel passage (scholen, parken, tuinen,...) is, is het noodzakelijk om de rupsen en hun nesten te verwijderen.

Boomonde doet dit op een professionele en veilige manier.