Snoeien

Snoeien


In tegenstelling tot wat gedacht wordt, heeft een boom zelden snoei nodig. Snoeien is dus meestal ten behoeve van de mens (klant). Boomonde probeert door middel van doordachte snoei een compromis te zoeken om boom en klant verder te helpen.


Mogelijke snoeiwijzes voor uw boom zijn:


  • Begeleidingssnoei: in functie van de veiligheid voor de omgeving en/of verkeer.


  • Vormsnoei: ondermeer knotten, kandelaren, horizontaal leiden. Deze snoei vraagt een intensief beheer: er moet jaarlijks of om de paar jaar gesnoeid worden.


  • Fruitsnoei: heeft als doel een grotere opbrengst te bekomen.


  • Structuur-/onderhoudssnoei: met deze snoei worden fouten in de kroon (die mechanische belasting kunnen veroorzaken), zieke takken, half afgebroken takken door stormschade en eventueel dood hout weggesnoeid. Hier wordt meestal gewerkt in functie van de veiligheid.