Standplaatsverbetering

Standplaatsverbetering


Wanneer een boom in slechte conditie (veel dood hout, ziektes, beperkte groei,...) verkeert, heeft dit altijd een reden. Vaak zijn de problemen te vinden in de bodem: bodemverdichting, te natte of te droge bodems, een slechte pH, overbemesting,...

Met een standplaatsverbetering in functie van de noden van de boom (soort) kunnen veel problemen opgelost worden. Een voorbeeld hiervan is het verbeteren van de boomspiegel.