Vellen

Vellen


Er zijn verschillende redenen om een boom toch te vellen (plaatsgebrek, veiligheid). Dit kan op verschillende manieren:


  • de boom kan vrij vallen: de geschikte zaagtechniek wordt gehanteerd om de boom op een veilige manier te laten vallen
  • demontage: als door plaatsgebrek de boom niet vrij kan vallen, wordt de boom tak per tak ontmanteld. Dit gebeurt met een hoogtewerker of d.m.v. klim- en  afhangtechnieken.
  • ecologische velling: grote delen van de boom worden verwijderd zodat a.h.w. enkel de stam blijft staan. Deze velling gebeurt als de boom een gevaar is voor de omgeving. De stam die nog overblijft heeft echter nog een grote ecologische waarde (verblijfplaatsen spechten, vleermuizen,...)


Ook bomen die door storm zijn omgevallen, kunnen op een deskundige manier opgeruimd worden.